Με βάση μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περίοδο Diabetologia, παιδιά που εμφάνισαν ΣΔΙ είχαν συγκεκριμένους βιοδείκτες στο εντερικό μικροβίωμα από την ηλικία του 1 έτους.

Οι μελετητές εντόπισαν διαφορές στο εντερικό μικροβίωμα των βρεφών που εμφάνισαν ΣΔ1 και των βρεφών που δεν εμφάνισαν. Έτσι, φαίνεται πως η ανάλυση του εντερικού μικροβιώματος των βρεφών μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό των βρεφών που έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔΙ.

Οι μελετητές στοχεύουν στην ενδελεχή μελέτη συγκεκριμένων βακτηρίων του εντερικού μικροβιώματος τα οποία σχετίζονται με την εμφάνιση ΣΔΙ. Με τον τρόπο αυτό θα σχεδιαστούν νέα προγνωστικά μοντέλα για τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔΙ που θα είναι πιο έγκυρα από τα υπάρχοντα.

Διαβάστε περισσότερα στο www.healio.com