• Ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
  • Ενδοκρινολογικός έλεγχος για παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση παχυσαρκίας
  • Καθοδήγηση για ενδελεχή γενετικό έλεγχο για γονιδιακή προδιάθεση παχυσαρκίας
  • Κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή
  • Εξατομικευμένη και κατάλληλη τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς
  • Διατροφική εκπαίδευση και συμβουλευτική για μόνιμη τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς
  • Οδηγίες για τροποποίηση λοιπών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν όπως ο ύνπος και η φυσική δραστηριότητα