Ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της λιπώδους νόσου ήπατος
Ενδοκρινολογικός έλεγχος για παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή της
Διερεύνηση για συνοδές καταστάσεις όπως δυσλιπιδαιμία, υπέρταση και Σακχαρώδης Διαβήτης
Κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή
Εξατομικευμένη και κατάλληλη τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς
Διατροφική εκπαίδευση και συμβουλευτική για μόνιμη τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς
Οδηγίες για ένταξη συστηματικής φυσικής δραστηριότητας