Ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπισή του
Ενδοκρινολογικός έλεγχος
Διερεύνηση κριτηρίων για τη διάγνωσή του (Περιφέρεια μέσης, Τριγλυκερίδια, Υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνη (HDL), Αρτηριακή πίεση, Σάκχαρο νηστείας)
Κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή
Εξατομικευμένη και κατάλληλη τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς
Διατροφική εκπαίδευση και συμβουλευτική για μόνιμη τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς
Οδηγίες για ένταξη συστηματικής φυσικής δραστηριότητας και τροποποίηση λοιπών παραγόντων οι οποίοι ενδεχομένως να επηρεάζουν όπως το κάπνισμα