Σε μια νέα μελέτη η οποία σχεδιάστηκε για να μελετηθούν οι επιδράσεις της κατανάλωσης καρυδιών στη χοληστερόλη σε ηλικιωμένα άτομα, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα οτι η καθημερινή κατανάλωση καρυδιών σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τη μείωση της ολικής χοληστερόλης πλάσματος αλλά και με τη μείωση κατά 15% του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Στη μελέτη συμμετείχαν πάνω απο 700 άτομα μεταξύ 63 – 79 ετών, τα οποία παρακολουθήθηκαν για 2 έτη.