Διαβήτης Τύπου Ι:

 • Εντατικοποιημένα σχήματα ινσουλινοθεραπείας
 • Αντλίες ινσουλίνης
 • Παρακολούθηση 24 – ωρης καταγραφής αντλίας ινσουλίνης (CGM) για την αποτελεσματική προσαρμογή της θεραπείας
 • Εξατομικευμένη διατροφική παρέμβαση
 • Διατροφική εκπαίδευση και συμβουλευτική στη χρήση των ισοδυνάμων υδατανθράκων και άλλων διατροφικών παραγόντων
 • Εξατομικευμένες οδηγίες για ιδιαίτερες καταστάσεις όπως η φυσική δραστηριότητα

Διαβήτης Τύπου ΙΙ:

 • Κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση μέσω φαρμακευτικής αγωγής
 • Εξατομικευμένη διατροφική παρέμβαση
 • Διατροφική εκπαίδευση και συμβουλευτική για μόνιμη τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς
 • Οδηγίες για προσαρμογή της φυσικής δραστηριότητας

Διαβήτης Κύησης / Ενδοκρινολογία κύησης:

 • Συνεργασία με τον θεράποντα γυναικολόγο και κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση μέσω φαρμακευτικής αγωγής
 • Εξατομικευμένη διατροφική παρέμβαση
 • Διατροφική εκπαίδευση και συμβουλευτική για κατάλληλη τροποποίηση της διατροφής κατά τη διάρκεια της κύησης
 • Προεμφυτευτικός έλεγχος