Ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας
Καθοδήγηση για γενετικό έλεγχο σοβαρών γενετικών δυσλιπιδαιμιών
Κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή
Εξατομικευμένη και κατάλληλη τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς
Διατροφική εκπαίδευση και συμβουλευτική για μόνιμη τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς
Οδηγίες για τροποποίηση λοιπών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν όπως το κάπνισμα και η φυσική δραστηριότητα