Σε προοπτική μελέτη της οποίας τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα και στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100 χιλιάδες εθελοντές, φάνηκε οτι η “αργοπορημένη” κατανάλωση βραδινού αλλά και πρωινού, ιδιαίτερα στις γυναίκες, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε ότι:
-κάθε ώρα νηστείας κατά της διάρκεια της νύχτας συνοδεύεται με 7% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλοαγγειακών διαταραχών
-η αργοπορημένη κατανάλωση πρωινού σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών, ιδιαίτερα στις γυναίκες
-η αργοπορημένη κατανάλωση βραδινού σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλοαγγειακών διαταραχών (28% μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης όταν το γεύμα γινόταν μετά τις 9)
Οι μελετητές καταλήγουν ότι υπάρχουν σημαντικά οφέλη από την υιοθέτηση ενός διατροφικού μοτίβου όπου το βραδινό και το πρωινό και αναλώνονται νωρίς.
Διαβάστε περισσότερα στο medscape.com